Tekirdağ / TÜRKİYE +90 (532) 343 4221

EM UYGULAMALARI

EM NEDİR?

EM "Etkin Mikroorganizma" teriminin kısaltılmış şeklidir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir. EM kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır. EM, Japonya'nın Okinava kentindeki Ryukyus Üniversitesi'nden Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geçen yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir.

Üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak mükemmelleştirilen EM'in kullanımı Asya ülkeleri başta olmak üzere son 20 yıl içinde son derece yaygınlaşmıştır. Bugün Avrupa'daki kullanım hacmi ve alanları da hızla artmaktadır. Yeryüzünde 130'u aşkın ülkede kullanılmaktadır. Yazının tamamı için tıklayınız.

Tarımda EM Kullanımı

Kyusei Doğal Çiftçiliği (Kyusei Nature Farming) kimyasal ve toksik maddelerden arındırılmış ve güvenli gıdalar yetiştirmek amacıyla Japonya'da geliştirilmiştir. Yıllar boyunca, Kyusei Doğal Çiftçilik yöntemlerini uygulayan çiftçiler, aslında organik çiftçilik yapmaktaydılar. Kyusei çiftçileri, ilk kullanıma başlanmasından itibaren kimyasal gübre ve pestisit kullanmayı reddetmişlerdir. Ancak, nüfusun çoğunluğuna yetecek miktarda üretim yapmaları mümkün olmamaktaydı. 1980'li yıllarda, Prof. Dr. Teruo Higa, Kyusei Doğal Çiftçiliğe Etkin mikroorganizmalar kavramını (Effective Microorganisms (EM)) soktu. Yazının tamamı için tıklayınız.

Hayvancılıkta EM Kullanımı

Bugünün piyasasında rekabetçi olmak için modern çiftlik hayvanları üreticisinin daima yenilikçi olması ve yeni üretim teknikleri arayışı içinde olması gerekmektedir. Şirketimiz EM (Etkin Mikroorganizmalar) mikrobiyal aşılayıcıların Türkiye'de yetiştiriciler arasında yaygınlaştırılması alanında çalışmaktadır. EM Teknolojisi 1980'lerde Okinawa, Japonya'da Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında 130'u aşkın ülkeye yayılmıştır. EM Teknolojisi Türkiye'de kümes ve çiftlik hayvanları üreticileri için son derece umut vericidir. Yazının tamamı için tıklayınız.

Çevrede EM Kullanımı

Arıtmada Etkin Mikroorganizmaların (EM) kullanımı anaerobik olarak arıtma yapılmasına da olanak tanımaktadır. Bu yüzden, EM'yi nerede kullanacağımızı düşünmek zorundayız. Anaerobik koşulların mutlaka sağlanmış olmasının gerekmediğinin de bilincinde olmalıyız çünkü EM hem aerobik hem de anaerobik koşullarda etkindir. Bu yüzden, geleneksel atıksu arıtma sistemlerinde, biyolojik reaktör dışındaki arıtmanın tüm aşamalarında uygulanması yarar sağlayacaktır. Burada, EM'nin oluşturduğu bazı kimyasal maddelerin (laktik asit, antioksidanlar ve bazı enzimler) sağladığı yarar, EM mikroorganizmalarının sağladığı yarardan daha önemli rol oynayacaktır. Yazının tamamı için tıklayınız.