Tekirdağ / TÜRKİYE +90 (532) 343 4221

ÜRÜNLERİMİZ

EM 1 (EM Aktif)

Tarımda uygulanan ana üründür. EM'nin tüm yararlı özelliklerini sağlar. Sulama suyuna ya da yapraktan uygulanır. Sabahleyin erken ya da güneşin etkisini kaybettiği zamanlarda uygulanmalıdır.

EM 5

Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Hastalık ve zararlılara karşı direnci artırmak için yapraktan uygulanır.

Sürekli uygulandığında kimyasal tarım ilaçları gereksinimini yok denecek kadar azaltır. Çimlenmeden sonra, hastalık ve zararlılar ortaya çıkmadan önce korumak amacıyla spreylenirse en iyi sonucu verir. Sabahleyin erken ya da güneşin etkisini kaybettiği zamanlarda uygulanmalıdır.

EM5'İN YARARLARI NELERDİR?

Kimyasal uygulamalar hızlı sonuç verse de, bitkilere ve toprağa zararlı olabilir. EM5, aşırı derecede uygulansa bile hiçbir kötü etkisi söz konusu değildir. Aksine, içindeki EM'nin bitki tarafından absorblanmasından ötürü, bitkinin gücünü ve antioksidasyon düzeyini (bir başka deyişle, hastalıkları, haşereleri ve gücünü azaltacak herhangi bir olumsuzluğu yenme yeteneğini) artırabilir. EM5 kullanımı sayesinde toprağın koşulları değişeceği için, uzun vadede daha az EM5 kullanılacaktır. Bu sayede, kendilerini hastalıklardan ve haşerelerden koruyabilen sağlıklı ve güçlü ürünler yetiştirilecektir. Çimlenmeden hemen sonra haşarat ve hastalık görünmeden önce spreylemeye başlayınız.

• Sabah erken veya öğleden sonra güneşin sıcaklığının azaldığı ya da çok yağmur yağdıktan bir süre sonra spreyleyiniz.

• EM5'i düzenli aralıklarla uygulayınız.

EM5; pestisit, germisit ya da zararlı bir kimyasal madde olmadığından, uygulama yöntemi diğer tarım kimyasallarından farklıdır. Kimyasal maddeler bir sorunu zorla ve çabucak çözmek için kullanılır ve belirli aralıklarla uygulanırlar. EM5 ise, bitki dikildikten sonra herhangi bir haşere ya da hastalık ortaya çıkmadan önce uygulanmalıdır. Bu yapılmaz ve hastalık ya da haşere ortaya çıkarsa, EM5 ile sorun ortadan kalkana dek her gün veya gün aşırı spreylenmelidir. Uygulama, haftada bir ya da iki kere doğrudan bitkiler üzerine spreylenerek yapılabilir. Bitkinin her tarafı spreylenirse, iyi sonuç elde edilmesi garanti altına alınmış olur. EM5 etkisini zaman içinde gösterir. Bu yüzden, düzenli olarak uygulanırsa en iyi sonuç elde edilir.

EM FPE

Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Hastalık ve zararlılara, soğuk ve donlara karşı bitkinin direnci artırmak için yapraktan uygulanır. Enzimler, antioksidan maddeler, organik asitler, biyoaktif maddeler, mineraller, doğal hormonlar ve diğer yararlı maddeler içerir.

EM MICROBIX

Atık suyun, biyolojik olarak arıtıldığı tüm arıtma tesislerinde mikroorganizmaların kullanılması normal bir işlemdir. Doğada da atık sular mikroorganizmalar tarafından temizlenmektedir. Ancak, biyolojik arıtma aslında organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yer alan biyoflokülasyon ve mineralizasyon proseslerinin kontrollü bir ortamda optimum koşullarda tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Bu işlem kontrollü bir ortamda ve bazı seçilen mikroorganizmalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Geleneksel su arıtma yöntemi, tesisten çıkan nihai arıtılmış suyun ve/veya tesis içinde arıtılmakta olan suyun kalitesini artırabilecek diğer mikroorganizmalardan yararlanmayı düşünmeksizin, yalnızca bazı tür mikroorganizmaların kullanımı yoluyla organik maddenin parçalanması esasına dayanmaktadır.

Arıtmada Etkin Mikroorganizmaların (EM) kullanımı anaerobik olarak arıtma yapılmasına da olanak tanımaktadır. Bu yüzden, EM'yi nerede kullanacağımızı düşünmek zorundayız. Anaerobik koşulların mutlaka sağlanmış olmasının gerekmediğinin de bilincinde olmalıyız çünkü EM hem aerobik hem de anaerobik koşullarda etkindir. Bu yüzden, geleneksel atıksu arıtma sistemlerinde, biyolojik reaktör dışındaki arıtmanın tüm aşamalarında uygulanması yarar sağlayacaktır. Burada, EM'nin oluşturduğu bazı kimyasal maddelerin (laktik asit, antioksidanlar ve bazı enzimler) sağladığı yarar, EM mikroorganizmalarının sağladığı yarardan daha önemli rol oynayacaktır.