Tekirdağ / TÜRKİYE +90 (532) 343 4221

HAYVANCILIKTA EM KULLANIMI

Süt Sığırı Üretiminde EM Kullanımı

Yem Katkısı Olarak

Sığır yemine aşağıdaki oranlarda EM Bukaşi ilave edin.

Sütten kesilen/ büyüme çağındaki hayvanlarGünde 30 gram
Düveler Günde 30 gram
Süt inekleri Günde 30 gram
Sütü kesilen inekler Günde 10 - 30 gram
Damızlık boğalar Günde 10 gram
Genç boğalar Günde 10 - 30 gram

 

Ahır Hijyen Spreyi Olarak

Yerler için hazırladığınız altlıkları yayın (1 birim odun kömürü ve 1 kilogram Bukaşi ile karıştırılmış 10 birim organik madde) İlk ay boyunca 7 günde 1 kez, sonrasında 15 günde bir kez, 1:50 oranında seyreltilmiş EM'i metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram (2 avuç kadar) Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

Atık Su ve Lagün Muamelesi

Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.

Kaba Yem Hazırlama

1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.

Mera Yönetimi

Dekar başına 1000 kilogram EM Bukaşi'yi mera üzerine yayın ve hemen ardından 15 günde bir 1000 litre seyreltilmiş EM çözeltisini (1:1000) spreyleyin. Mera rotasyonu uygulayın.

Kene Kontrolü

%50'lik EM5 çözeltisini (%50 EM5 + %50 klorsuz su) her 15 günde bir kez hayvanların üzerine her yerlerine gelecek şekilde spreyleyin. Üçüncü aydan sonra konsantrasyon oranını %30'a indirin.

 

At Yetiştirmede EM Kullanımı »
Balık, Karides ve Rotifer Yetiştiriciliğinde EM Kullanımı »
Etlik Piliç (Broyler) Üretiminde EM Kullanımı »
Yumurta Üretiminde EM Kullanımı »
Besi Sığırı Üretiminde EM Kullanımı »
Süt Sığırı Üretiminde EM Kullanımı »
Bıldırcın Üretiminde EM Kullanımı »
Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde EM Kullanımı »