Tekirdağ / TÜRKİYE +90 (532) 343 4221

HAYVANCILIKTA EM KULLANIMI

Besi Sığırı Üretiminde EM Kullanımı

Yem Katkısı Olarak

Besi ve bitirme yemlerine hayvan başına günde 30 gram oranında EM Bukaşi ilave edin.

Hijyen Spreyi Olarak

50 litre suda seyreltilmiş 1 litre EM'yi ilk ayda bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

Atık Su ve Lagün Muamelesi

Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.

Hayvan Dışkısının İşlenmesi

Ahırların zeminine talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya atık buğday kepeği gibi ince organik malzemelerden oluşan bir katman yayın. Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve bir (1) kilogram EM Bukaşi ilave edin Çok iyi karıştırın ve ahırın zemini üzerine eşit miktarda yayın. Bu işlemi her ay ya da gereken sıklıkta tekrarlayın Bu katmanları ve hayvan dışkısını ahır zeminde yeterli miktarda biriktikten sonra toplayın. Daha fazla organik madde ilave ederek nem oranını %30'a düşürün. Kompostlaşma (Çürüme) tamamlanana kadar gübre çukuruna ya da çuvallarına koyunuz.

Kaba Yem Hazırlama

1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.

EM SİLAJ

Hollanda'da Agriton firması tarafından geliştirilmiştir ve İngiltere'de uzun ve kapsamlı denemelere tabi tutulduktan sonra ticari olarak pazarda satışına başlanmıştır.

Silajın oluşum sürecinde pH'nın hızla düşmesini garanti eden ve içerdiği mayalar sayesinde anaerobik metabolitlerin oluşmasına neden olan EM-SİLAJ, birçok mikroorganizmanın dengeli bir karışımından oluşmaktadır. Oluşan metabolitler, silaja hayvanların beğeneceği güzel bir tat verir ve silajın aşırı derecede ısınmasını önler.

EM SİLAJ'IN ETKİSİ NEDİR?

EM-silaj içindeki laktik asit bakterileri bir miktar şekeri laktik aside dönüştürerek pH'nın düşmesini ve böylelikle daha kararlı ve daha dayanıklı bir silaj elde edilmesini sağlar. EM-silaj içindeki diğer bir bileşen maya, fermantasyonun daha da ilerlemesini sağlayarak, silajın besin değerini artırır. Silaj katkı maddeleri, çoğunlukla silaj yapma koşulları ideal olmadığı zaman kullanılmaktadır. En yaygın yapılan uygulama asit ve tuzlar kullanılarak pH'nın hızla düşürülmesi ve silajın kararlı hale getirilmesidir. EM-SİLAJ, silajı kararlı hale getirmekle ve yemin enerjisini korumakla kalmaz, aynı zamanda silajın yem olarak enerjisini de artırır. Bunu benzersiz bakteri ve maya dengesi sayesinde başarır ve bu yüzden iklim koşulları ne olursa olsun kullanılmalıdır.

EM SİLAJ'IN ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI NELERDİR?

- EM Silaj laktik asit ve maya içerir. Bu, benzersiz bir karışımdır ve silajın daha kararlı olmasını ve ön fermantasyona uğramasını sağlar.

- EM Silaj kullanıma hazır bir sıvıdır. Herhangi bir işleme tabi tutulması gerekmez.

- EM silaj yıllarca Avrupa'da denenmiş ve yararları kanıtlandıktan sonra ilk önce Avrupa'da piyasaya sürülmüştür.

- EM Silaj, ot ve mısır dahil tüm tahılların silajında kullanılabilir.

- EM Silaj kendine özgü tat ve kokusuyla hayvanların seveceği ve hayvanları iyi besleyen bir üründür.

- Hollanda'da Wageningen Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre, EM-silajla üretilmiş silajla beslenen ineklerde süt verimi %15-20 artmıştır.

- EM Silajın içindeki mayalar, silaj hayvanlara verilirken hava ile temas ettiğinde silajın ısınmasını önleyen anaerobik metabolitlerin üretilmesini sağlar.

- EM silajın çevreye ve kullanıcılara karşı hiçbir toksik etkisi yoktur ve ekipmanlarda korozyona yol açmaz.

- EM silaj canlı mikroorganizma kültürüdür. Ambalajlı haldeyken kullanım ömrü 1 yıldır. Ancak suyla karıştırıldığında 24 saat içinde kullanılmalıdır.

- 2 litre EM Silaj 100 litre suyla seyreltilir. Bu karışımdan 4 litre, silaj yapılacak ürünün tonu başına spreylenir. Eğer daha az su kullanılması gerekiyorsa, 2 litre silajen az 50 litre suyla seyreltilmeli ve bu karışımdan ton başına en az 2 litre kullanılmalıdır.Kısacası, 20 litre EM silajla 250 ton silaj yapılmaktadır.

 

At Yetiştirmede EM Kullanımı »
Balık, Karides ve Rotifer Yetiştiriciliğinde EM Kullanımı »
Etlik Piliç (Broyler) Üretiminde EM Kullanımı »
Yumurta Üretiminde EM Kullanımı »
Besi Sığırı Üretiminde EM Kullanımı »
Süt Sığırı Üretiminde EM Kullanımı »
Bıldırcın Üretiminde EM Kullanımı »
Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde EM Kullanımı »